Dobiegły końca prace nad 1-szą EP-ką tria Willie Mae Unit.